Sierra Stoves

Models and glass sizes

Sierra Stove Glass Arch (5200-4500)- part # 7G0222 - glass - 7 ¾” x 10”

Sierra Stove Glass (1000-2000) - part # 7G2100 - glass - 6 ½” x 18”

Sierra Stove Glass (1000TE) -part # 7G124 - glass - 7 ¾” x 18”

Sierra Stove Glass (2000TE) - part # G2024 - glass - 7 ¾” x 23”

Sierra Stove Glass (7000-8000-4700-5300) - part # 7G7004 - arch top glass - 17 7/16” x 10”

Sierra Stove Glass Bay Side (4700) - part # 7G7000 -side glass - 4 ¾” x 10 ½”